BINE ATI VENIT!

joi, 11 iunie 2009

Statutul Asociatiei Judetene Vaslui


STATUTUL ASOCIATIEI
“ORGANIZATIA JUDETEANA  VASLUI
A
CADRELOR MILITARE
IN REZERVA SI IN RETRAGERE”
Art. 1

ASOCIATII SI DENUMIREA ASOCIATIEI

   (1)   Persoanele (cadre militare in rezerva si in retragere - pensionari militari) cu datele de indentificare din Anexa nr. 1  la Actul constitutiv sint considerate Membri fondatori,  cu drepturile si obligatiile prevazute in Actul constitutiv si in prezentul Statut.
   (2)   Membri  fondatori ,  intruniti in Adunarea generala a membrilor fondatori, in data de 12.01.2005 ,

·        in baza  Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii (modificata si completata cu Ordonanta 37/2003);

·        avind in vedere Legea nr. 502 din 17.11.2004 privind asociatile pensionarilor;

·        in conformitate cu  Decretul 31/1954 privind persoanele fizice si juridice,
 au hotarit asocierea si constituirea Asociatiei “ ORGANIZATIA JUDETEANA VASLUI A CADRELOR MILITARE IN REZERVA SI IN RETRAGERE “ , au aprobat prezentul Statut si au incheiat Actul constitutiv.

Art.2
FORMA JURIDICA

·        Asociatia “Organizatia judeteana Vaslui a cadrelor militare in rezerva si in retragere “, denumita si “Organizatia…” este  persoana juridica romana de drept privat, fara scop patrimonial.

 • Este o asociatie de interes general si comunitar, neguvernamentala, democratica, apolitica , nonprofit si deschisa  tuturor cadrelor militare provenite din activitate in cadrul armatei si aflate in rezerva sau in retragere. 
 • Constituie filiale, ca structuri, in localitatile judetului Vaslui.
 • Adera la “Uniunea Nationala a Cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere ‘ Alexandru Ioan Cuza’ ,persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, cu sediul in Bucuresti. Uniunea reuneste organizatii cu scopuri si obiective similare si in baza Hotaririi Guvernului Romaniei  nr.20 din  15 01.2004 este recunoscuta ca fiind de utilitate publica.

Art.3
SEDIUL ASOCIATIEI
            Organizatia judeteana Vaslui  a cadrelor militare in rezerva si in retragere  are sediul in municipiul Vaslui , strada Stefan cel Mare , nr.64,  in cladirea Cercului militar Vaslui,pe toata durata constructiei, conform Hotaririi Guvernului Romaniei nr.1724/14.10.2004.(M.Of.994/2004)
           Sediile filialelor se aproba de catre Consiliul Director denumit si “Comitetul organizatiei” , dupa constituirea acestora.

 

 

Art. 4

DURATA DE FUNCTIONARE A ASOCIATIEI
            Organizatia judeteana Vaslui a cadrelor militare in rezerva si in retragere  functioneaza pe termen nedeterminat.

 

Art.5

PATRIMONIUL INITIAL .
      Patrimoniul initial al organizatiei  este format dintr-un activ patrimonial in valoare de 6.845.000 lei, sold disponibil , in conformitate cu Extrasul de cont curent cod IBAN RO47BRDE38SV10236793800 din 10.01.2005 a BRD sucursala Vaslui .

Art. 7
EXPLICITAREA SCOPULUI SI A OBIECTIVELOR ASOCIATIEI:

(1)  Scopuri (obiective)principale:

·        a apara dreptul fiecaruia dintre membrii sai la  pensie si alte drepturi de asigurari sociale  calculate si acordate in conditiile legii;

·        a reprezenta si apara interesele cadrelor militare in rezerva si in retragere, in relatiile cu  institutii si organe ale administratiei publice ,societatea civila , unitati  economice , asociatii  si fundatii;

·        a administra servicii si programe de asistenta sociala , inclusiv prin mentinerea si sprijinul la domiciliu a persoanelor ce nu necesita ingrijire medicala in institutii de specialitate(ingrijire,menaj,masa,asistenta medicala, transport, aprovizionare,etc);
·        a consilia juridic si asista social  cadrele militare in rezerva si in retragere , inclusiv cele neadaptate social sau aflate in situatii de criza in cadrul familiei;
·        a sprijini material si financiar cadrele militare in rezerva si in retragere aflate in dificultate , precum si familiile acestora ;
·        a organiza si desfasura activitati recreative, culturale , sportive , e.t.c. pentru pensionarii militari si familiile acestora ;
         Asociatia va  desfasura in domeniul asistentei sociale servicii la domiciliu: de ingrijire, consultanta, consiliere, ajutoare materiale si banesti sau/si va coopera la programe comune de acest fel, cu alte asociatii ori institutii.

  (2) Scopuri(obiective) partiale :

·        Contribuie ,- sub diferite forme- , la pregatirea cadrelor militare  in rezerva si in retragere, in vederea participarii acestora , la nevoie , in mod activ , la apararea independentei ,suveranitatii si integritatii teritoriale a Romaniei, in care scop va colabora cu unitatile militare.
·        Cultiva dragostea fata de patrie,  atasamentul fata de sacrele simboluri si idealuri ale poporului roman si armatei sale ,respectul  fata de Imnul de stat si Drapelul Romaniei si sentimentele de recunoastere fata de cei ce au ramas pe cimpul de lupta  pentru apararea fiintei noastre nationale.
·        Participa la actiunile de identificare , conservare ,  popularizare si monitorizare a monumentelor istorice si locurilor de cinstire a eroilor patriei ,
·        Stimuleaza actiunilor de intretinere si extindere a cimitirilor (parcelelor) militare , astfel incit cadrelor militare in rezerva si in retragere si  sotiilor acestora sa aibe asigurat un loc de inhumare, in caz de deces.
·        Intervine la autoritatile administratiei publice  si la U.N.C.M.R.R., pentru protectia sociala a cadrelor militare pensionate si familiilor acestora si asigurarea conditiilor pentru o viata demna , decenta .
·        Realizeaza si cultiva relatii de colaborare cu asociatii similare de pe raza judetului si din tara;
·        Promoveaza valorilor civice ale statului de drept si cultiva dezvoltarea relatiilor societatii civile cu armata;
·        Realizeaza o imagine corecta a activitatilor Organizatiei  in fata societatii civile, prin folosirea eficienta a mass-media si pastrarea prestigiului si a onoarei militare.
      In acest scop, promoveaza valorile fundamentale ale democratiei si statului de drept , interesele si simbolurile nationale, in eforturile de integrare a Romaniei in structurile politice si de securitate europene si euroatlantice , organizind periodic conferinte de presa , dezbateri televizate sau la studiourile de radio.

Art. 8
MODUL DE DOBINDIRE SI DE PIERDERE A CALITATII DE ASOCIATI
             (1)Membri fondatori sint membri  care au hotarit constituirea si dobindirea personalitatii juridice a organizatiei , prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Vaslui. Membri fondatori au drepturile si obligatiile prevazute in Actul constitutiv , Statut sau stabilite de Adunarea generala.
             (2) Organizatia este formata din: membri titulari -cu drept de vot exprimat in cadrul   Adunarilor generale ale asociatiei  sau filialelor  - , membri de onoare si membri sustinatori.
             (3) Membri titulari- pot fi cadrele militare in rezerva si in retragere provenite din randul generalilor, ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor -pensionari militari-, care recunosc Statutul   si consimt sa achite taxa de inscriere si cotizatia anuala, in cuantumul stabilit.
             Pot fi primite ca membri ai organizatiei si cadrele militare in rezerva si in retragere din celelalte structuri ale sistemului national de aparare , ordine publica si siguranta nationala , dar numai in localitatile in care nu functioneaza asociatii proprii ale acestor structuri.
.           Dupa decesul cadrului militar in rezerva sau in retragere -pensionar militar-, sotia acestuia, la cerere, va putea fi primita  ca membru titular al organizatiei.
             Cererile de inscriere in organizatie se vor solutiona de catre Presedintele organizatiei. Raspunsul se va comunica in cel mult zece zile de la data examinarii cererii solicitantului.
             Cererea de inscriere va contine datele necesare identificarii solicitantului si dorinta acestuia de a deveni membru al organizatiei, cu precizarea luarii la cunostinta si insusirii  Statutului .
             Membrilor  titulari li se intocmesc legitimatii stampilate si semnate de Presedintele organizatiei sau imputernicitul acestuia.
             Pierderea calitatii de membru titular se face: la cerere, prin excludere si in cazul dizolvarii organizatiei.. Excluderea membrilor se poate face in cazul in care acestia nu respecta Statutul  , nu platesc cotizatia timp de un an ori sint condamnati prin sentinta judecatoreasca la pedepse privative de libertate.
             Sunt incompatibile cu calitatea de membru titular acele fapte care, direct sau indirect si prin orce forma , sunt indreptate impotriva intereselor nationale fundamentale, democratiei,  drepturilor universale ale omului  ori propaga xenofobia, sovinismul , rasismul , intoleranta religioasa si extremismul de orice fel.
              Pentru abateri mai mici ,Comitetul organizatiei poate aplica sanctiuni de: avertisment, mustrare sau suspendarea unor drepturi pe timp limitat.
              Incetarea calitatii de membru titular se hotaraste de catre Comitetul organizatiei ,de regula  in prezenta acestuia , iar  in caz de refuz , in lipsa.
              Membrii titulari care sint si membri ai diferitelor partide politice nu pot face din organele de conducere a organizatiei sau filialelor acesteia.
              In cazul in care pe timpul mandatului  membrii titulari se inscriu intr-un partid sau organizatie  politica, acestia au obligatia sa demisioneze din functiile de conducere detinute.
          (4) Membri de onoare –pot fi :
a.      -membri care au indeplinit functii de conducere in organizatie sau structurile sale si s-au remarcat in indeplinirea obiectivelor si cresterea prestigiului acestora,
b.      -persoane fizice care nu sint membri titulari, dar s-au remarcat prin contributiii importante in domeniul apararii nationale si prin sprijinul acordat asociatiei in rezolvarea scopurilor sale. Acestea pot lua parte ca invitati la activitatile organizate de asociatie , dar nu au obligatia de a plati cotizatia de membru.
               Titlul de membru de onoare se acorda prin Diploma, de catre Presedintele organizatiei , cu aprobarea Comitetului.
             (5)Membri sustinatori –pot fi persoane fizice si juridice care consimt sa sprijine material , financiar sau moral activitati ale asociatiei si fara obligatia de a plati cotizatia de membru.    
                Titlul de membru sustinator se acorda prin Diploma , de catre Presedintele organizatiei.

Art.9
DREPTURILE SI OBLIGATIILE ASOCIATIILOR
   (1)Membrii titulari au urmatoarele drepturi:
a)     -sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale asociatiei;
b)     -sa beneficieze de drepturile si inlesnirile stabilite de Ministerul Apararii Nationale si unitatile militare din teritoriu;
c)      -sa participe la sedintele Adunarii generale , sa puna in discutie si a ia parte la                                          dezbaterea problemelor de interes general ale organizatiei sau filialei, sa faca propuneri si sa activeze personal pentru ducerea la indeplinirea a hotaririlor;
d)     -sa fie informati periodic sau la cerere despre activitatea desfasurata si demersurile intreprinse de organele de conducere, administrare si control;
e)     -sa se adreseze  organizatiei pentru a fi sprijiniti in rezolvarea unor probleme de viata , asistenta medicala ,obtinerea unor drepturi care li se cuvin , precum si in relatiile cu diferite institutii civile si unitati militare;
f)        -sa devina membri ai Casei de ajutor –reciproc a pensionarilor militari, care functioneaza pe linga organizatie;
g)     -sa  fie propusi  pentru  a fi avansati  in gradele urmatoare, conform Statutului cadrelor militare si criteriilor aprobate de Ministerul Apararii Nationale.
h)     -sa fie sprijiniti pentru inhumare in cimitire militare (civile) si in organizarea de funeralii si onoruri militare potrivit regulamentelor in vigoare si datinilor cultului religios de care apartin.
(2)Membrii  au urmatoarele obligatii:
a)     -sa respecte prevederile prezentului Statut si reglementarile legale care guverneaza domeniul de activitate al organizatiei;
b)     -sa respecte hotararile adoptate de organizatie si organele de conducere ale acesteia;
c)      -sa achite la timp cotizatia anuala, in limitele stabilite de  Comitetul organizatiei;
d)     -sa respecte normele si principiile eticii si echitatii sociale, astfel incat, prin comportamentul sau sa nu lezeze interesele altor membri;
e)     -sa desfasoare activitatea pentru care a fost desemnat, astfel incat sa nu aduca prejudicii materiale sau morale organizatiei ori membrilor acesteia;
f)        In cazul detinerii de functii de conducere, administrare si control sa actioneze cu raspundere , competenta si operativitate pentru indeplinirea obligatiilor ce-i revin;
g)     -sa participe la manifestarile cu caracter patriotic si national initiate de organizatie;
h)     -sa actioneze pentru coeziunea organizatiei ,filialelor si pentru combaterea incercarilor de destramare sau destabilizare a acestora;
i)        -sa ia atitudine ferma impotriva tuturor actiunilor si manifestarilor care aduc atingere sau prejudicii interesului national , statului de drept , sistemului democratic , prestigiului armatei ;
j)        -sa nu se implice in activitati care contravin demnitatii , prestigiului si normelor de comportare ostaseasca , indeosebi atunci cind sunt in tinuta militara sau cind , in cadrul unor activitati cu caracter public , rezulta vadit calitatea lor de cadre militare;
k)      -sa-si exprime civilizat , individual si in cadru organizat punctul de vedere si propunerile privind activitatea organizatiei sau organelor de conducere;
l)        -sa se abtina de a acorda interviuri sau de a face declaratii in numele organizatiei, daca nu au fost imputerniciti in acest sens;
m)   -sa nu desfasoare in cadrul organizatiei activitati cu caracter politic sau de racolare de membri pentru diferite partide sau organizatii politice;
n)     -sa dovedeasca in orce imprejurare o comportare demna , respect si responsabilitate
      in raporturile cu ceilalti camarazi si in relatiile cu institutiile civile si militare;
o)     -sa actioneze pentru intretinerea unor relatii de colaborare cu organizatii similare de pe cuprinsul judetului;

Art. 10
CATEGORIILE DE RESURSE PATRIMONIALE ALE ASOCIATIEI
(1)   Patrimoniul  este constituit din contributia membrilor , a membrilor fondatori si  din veniturile colectate pe parcursul existentei organizatiei..
(2)    Intregul patrimoniu va fi evidentiat, administrat (gestionat) si pastrat in conformitate cu legislatia romana in materie.
(3)   Veniturile asociatiei se constituie din:
a)     Cotizatiile membrilor sitaxele de inscriere ale caror cuantumuri si modalitati de plata se stabilesc de Comitetul organizatiei;
b)     Dividentele societatilor comerciale infiintate de asociatie;
c)      Veniturile realizate din activitati economice directe;
d)     Donatii , sponsorizari sau legate  care vor fi acceptate numai dupa constatarea lipsei oricaror sarcini sau conditii care ar prejudicia scopurile si principiile declarate in acest statut;
e)     Dobanzile si dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legii;
f)        Resursele bugetare obtinute de la bugetul de stat si/ sau de la bugetele locale, ori de la alte institutii financiare din tara si din strainatate.
g)     Alte venituri , potrivit legii.
·        Asociatia poate infiinta societati comerciale ,insa devidentele obtinute ,daca nu se reinvestesc, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopurilor asociatiei.
·        Asociatia poate desfasura orce alte activitati directe , daca au caracter accesoriu si sunt in strinsa legatura cu scopul asociatiei.
(4)   Fondurile asociatiei vor fi folosite numai pentru realizarea scopurilor stabilite prin prezentul statut..
(5)   Gestionarea fondurilor asociatiei se face in conditiile Legii contabilitatii .
           (6)   Presedintele organizatiei exercita atributiile ordonatorului principal de credite.
           (7)  Donatiile sub forma de bunuri materiale vor fi inregistrate in evidenta organizatiei.

Art. 11
ATRIBUTIILE ORGANELOR DE CONDUCERE , ADMINISTRARE SI CONTROL ALE ASOCIATIEI
(1)Organizatia judeteana Vaslui este organizata pe principiul administrativ-teritorial .
(2)Organizatia judeteana desfasoara activitatea cu membri din municipiul Vaslui si poate infiinta filiale in celelalte municipii, orase sau comune, daca filialele intrunesc numarul de cel putin 5 membri. Localitatile care nu pot infiinta filiale sunt arondate la filialele mai apropiate .
(3)Filiala este parte integranta din organizatie si isi rezolva toate relatiile organizatorice financiare si economice prin acesta.
(4)Organizatia judeteana si filialele se bucura de autonomie in luarea hotaririlor cu respectarea prevederilor din Statut , cu drept de a avea relatii nemijlocite cu unitatilor militare , institutiile admnistrative , culturale , economice , sportive , e.t.c., din localitatile respective.
(5)Organele de conducere ale Organizatiei judetene  a cadrelor militare in rezerva si in retragere sunt:
a)     Adunarea generala a asociatiei  denumita si “Conferinta organizatiei”;
b)     Consiliul Director  denumit  si   “Comitetul organizatiei “;
c)      Biroul executiv se constituie numai daca organizatia va avea peste 3000 de membri;
d)     Comisia de cenzori (cenzorul).
Deciziile Adunarii generale , Consiliului director si Biroului executiv de la organizatie si filiale se consemneaza in procesul verbal al sedintei organului de conducere.
(6)Conferinta organizatiei este constituita la data infiintarii din Membrii fondatori ,iar ulterior din toti membrii inscrisi in organizatie.
               In cazul in care nu pot fi intruniti toti membrii inscrisi in organizatie , Conferinta va cuprinde Comitetul organizatiei,  Comisia de cenzori, Presedintii filialelor , precum si delegatii filialelor, alesi dupa normele hotarate de Comitet dupa consultarea filialelor;
               Conferintele sunt legal constituite in prezenta majoritatii simple  a delegatiilor mandatati sa participe.
               Hotararile se adopta cu majoritatea simpla a delegatiilor mandatati prezenti, prin vot deschis sau secret.
               Conferinta ordinara a organizatiei  este convocata de Presedintele organizatiei judetene, odata la 12 luni .
              La cererea majoritatii simple a membrilor titulari ai organizatiei sau prin hotarirea Comitetului organizatiei se  convoaca Conferinta extraordinara a organizatiei;
          Conferinta organizatiei are urmatoarele atributii:
a.      analizeaza activitatea Comitetului, Biroului executiv si a Presedintelui si propune masurile corespunzatoare pentru imbunatatirea muncii  acestora;
b.      aproba  Actul constitutiv , Statutul sau modificarile ulterioare la acestea;
c.      alege, - o data la patru ani -,Comitetul organizatiei , Comisia de cenzori si delegatii la Conferintele nationale ale uniunii. Conferintele anuale pot modifica  si completa componenta Comitetului si a Comisiei de cenzori  si stabili  reguli  generale de organizare si functionare ale Comisiei de cenzori;
d.      stabileste strategia si obiectivele generale ale organizatiei;
e.      aproba bugetul de venituri si cheltuieli;
f.        infiinteaza filiale;
g.      decide asupra propunerilor privind dizolvarea si lichidarea organizatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
h.      indeplineste orice alte atributii prevazute in lege si in statut;
 (7)Comitetul organizatiei  este organul de conducere in intervalul dintre conferinte. El se intruneste cand este necesar , de regula o data la trei luni;
                  Este format din cel mult 31 de membri si 4 membri supleanti , in care intra si presedintii filialelor din compunerea organizatiei. Primul Comitet este constituit din membri fondatori , iar  ulterior este completat cu alti membrii titulari,  conform prevederiilor statutare.
                Comitetul organizatiei are urmatoarele atributii:
a)     analizeaza activitatea organizatiei, a filialelor componente si Biroului Executiv privind realizarea prevederilor statuare, hotararile Conferintei organizatiei si stabileste  masuri corespunzatoare;
b)     solutioneaza problemele de importanta majora pentru organizatie, filiale si membrii sai;
c)      alege dintre membrii sai, pentru o perioada de patru ani, Presedintele organizatiei, prim-vicepresedintele, vicepresedintii, secretarul executiv si   completeaza nominal Biroul Executiv;
d)     poate revoca si completa  parte din persoanele mentionate la  punctul (6) , litera c), punctul (7) litera c) , alege inlocuitori in posturile ramase vacante si poate trece membrii supleanti in rindul membrilor titulari.
(8) Biroul Executiv - constituit in conditiile cind organizatia va avea peste 3000 de membri-asigura conducerea curenta a organizatiei intrunindu-se cind este necesar, de regula , lunar.
            Este compus din cel mult 11 membri, in acest numar fiind inclusi presedintele(este si presedintele organizatiei judetene), (prim)vicepresedintii, secretarul executiv si parte din presedinti de filiale si membri ai comitetului.
           Biroul Executiv asigura conducerea curenta a organizatiei, intrunindu-se lunar si atunci cand este necesar;
           In exercitarea atributiilor sale, Biroul Executiv adopta decizii cu majoritate simpla a membrilor care il compun;
           Biroul Executiv asigura realizarea scopului si obiectivelor organizatiei prin exercitarea urmatoarelor atributii:
a)     solutioneaza cererile de inscriere in organizatie, tine evidenta membrilor, incaseaza taxa de inscriere si cotizatia stabilita, intocmeste legitimatiile de membru;
b)     actioneaza pentru ducerea la indeplinire a prevederilor statutului si a hotaririlor;
c)      informeaza trimestrial membrii  organizatiei despre hotararile, deciziile si masurile luate  precum si prezinta expuneri cu caracter militar sau social-economic;
d)     reprezinta organizatia in relatiile cu organele locale si de stat, cu institutiile si organizatiile militare si civile din judet;
e)     aproba proiectul bugetului de venituri si analizeaza executia acestuia ;
f)        executa bugetul de venituri si cheltuieli;
g)     organizeaza si conduce conferintele anuale si sedintele comitetului organizatiei precum si activitatea filialelor ;
Pina la constituirea acestuia atributiile prevazute se indeplinesc de catre Presedintele organizatiei , ajutat de membri din compunerea Comitetului organizatiei.
(9)Presedintele Biroului Executiv, respectiv Presedintele organizatiei judetene este ales pentru  o perioada de patru ani ,-din anul constituirii organizatiei si dobindirii personalitatii juridice-, de catre Conferinta  compusa din membrii fondatori , iar ulterior poate fi ales ,eliberat sau revocat din functie , conform prevederilor Statutului.In lipsa sa,desemneaza un vicepresedinte sau o alta persoana din Comitetul organizatiei  care sa-i preia, pe perioada delimitata , atributiile.
 (2) In exercitarea atributilor presedintele emite dispozitii;
 (4) Presedintele are urmatoarele atributii:
            a) convoaca Conferintele ordinare ale organizatiei si sedintele comitetului si biroului executiv, cu cel mult cinci zile inainte de data desfasurarii ;;
            b) conduce sedintele de lucru ale Biroului Executiv si Comitetului;
            c) reprezinta organizatia in relatiile cu autoritatie publice locale, judetene si nationale , cu orice alta persoana fizica sau juridica din tara sau strainatate;
            d) exercita atributiile si isi asuma raspunderile ordonatorul principal de credite;
            e) intocmeste proiectul de buget si prezinta  comitetului executia bugetara;
             f) organizeaza aducerea la indeplinire a hotararilor Conferintei, a deciziilor Comitetului organizatiei, Biroului  Executiv si a actelor normative referitoare la organizatie;
            g) indeplineste orice alte atributii stabilite de Conferinta  si de Comitet.
(10)Organizatia judeteana poate constitui filiale , iar organele de conducere a filialelor sint:
           -Adunarea generala a filialei este organul de conducere a intregii activitati din cadrul filialei; se intruneste cind este necesar  in baza hotaririi biroului filialei si are urmatoarele atributii:
a)     Alege  o data la patru ani biroul filialei, comisia de cenzori(cenzorul) si delegatii la conferinta;stabileste regulile generale de functionare si organizare ale comisiei de cenzori(cenzorului);
b)     Analizeaza activitatea biroului filialei
c)      Stabileste obiectivele si sarcinile anuale;
d)     Revoca parte din persoanele alese si completeaza posturile vacante;
          -Biroul filialei este organul de conducere intre adunarile generale a filialei, se poate compune din presedinte (este si presedintele filialei), vicepresedinte , secretar executiv si 2-4 membri.
Se intruneste ori de cite ori situatia impune, la cererea presedintelui filialei.
Are urmatoarele atributii:
a)     Primeste membrii in filiala, intocmeste legitimatiile, tine evidenta si incaseaza taxa de inscriere si cotizatia;
b)     Actioneaza pentru aplicarea statutului si hotaririlor  ;
c)      Pregateste adunarile generale
d)     Administreaza patrimoniul si fondurile detinute;
         -Presedintele filialei este ales o data la patru ani de catre biroul filialei si are aceleasi atributii ca si presedintele organizatiei, aplicate la filiala.
(11)Comisia de cenzori (cenzorul) este aleasa(ales) de catre Conferinta organizatiei (adunarea generala a filialei) , pe o perioada de patru ani si este compusa din presedinte si doi membri(cenzor). Modalitatile de plata ale cenzorilor ,contabili autorizati, sint hotarite de Comitetul organizatiei.
             Comisia de cenzori(cenzorul)  executa controlul financiar intern al          organizatiei(filialei). In acest scop:
a)     verifica modul cum se administreaza patrimoniul;
b)     intocmeste rapoarte si raportul financiar annual si le prezinta Conferintei judetene (adunarii generale a filialei) ;
c)      poate participa la Sedintele Comitetului organizatiei sau Biroului executiv(filialei) fara drept    de vot.
d)     indeplineste orice alte atributii prevazute de acte normative, Statut sau stabilite de  Conferinta (Adunare generala a filialei) sau Comitet.

Art. 12
DESTINATIA BUNURILOR , IN CAZUL DIZOLVARII ASOCIATIEI .
      (1)Organizatia se poate dizolva in conditiile art.54-57,60 din Ordonanta nr.26 din 30.01.2000 cu privire la asociatii si fundatii prin hotarirea Conferintei organizatiei sau Hotarirea Judecatoriei Vaslui.
      (2)Bunurile ramase in urma lichidarii pot fi transmise, prin donatie catre persoane juridice de drept public ,- prioritate avind unitatile militare ale Ministerului Apararii Nationale-, sau persoanelor juridice de drept privat, - prioritate avind Uniunea Nationala a Cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere.

Art.13
MIJLOACE MATERIALE  SI FINANCIARE. COLABORARI. DISPOZITII  COMUNE SI FINALE          
(1)  Din suma rezultata  in urma incasarii taxelor de inscriere si cotizatiilor membrilor, filialele retin 60%  si transfera trimestrial   40% din suma organizatiei judetene.
  1. Organizatia judeteana poate transfera pina la 50% din sumele primite de la filiale, uniunii din care face parte.
  2. Mijloacele banesti ale organizatiei si filialelor se pastreaza in cont la banca..
  3. Comitetul organizatiei si Biroul filialei pot aproba constituirea unor fonduri speciale , prin contributia benevola a membrilor , din care sa se  acorde ajutoare de inmormintare sau alte ajutoare banesti celor care se afla in dificultate precum si pentru organizarea si desfasurarea unor activitati potrivit scopurilor asociatiei.
  4. Evidenta economico–financiara ,contabilitatea organizatiei precum si corespondenta acesteia vor fi tinute in registre si documente deschise si operate conform legislatiei in vigoare.
  5. Contabilitatea se tine in partida simpla (daca legea nu va prevedea altfel), de catre cadre militare in rezerva sau in retragere , de specialitate financiara sau logistica ori cu studii economice corespunzatoare, numiti prin dispozitia Presedintelui organizatiei..
  6. In cadrul organizatiei , cu aprobarea Comitetului, se pot infiinta si functiona Case de Ajutor Reciproc si unitati cu profil economic cu respectarea legislatiei in vigoare. Organizatia poate desfasura orice alte activitati economice directe , daca au caracter accesoriu si sunt in strinsa legatura cu scopurile  acesteia.
  7. Membrii organelor de conducere, pe intreaga scara ierarhica, desfasoara activitatea pe baza de voluntariat.  Acestia pot primi stimulente in bani sau obiecte si li se deconteaza cheltuielile de delegare si deplasare. Personalul care desfasoara activitati permanente beneficiaza de drepturile cuvenite personalului incadrat in munca , conform legislatiei in vigoare.
(2)   Cu asociatiile similare din sistemul apararii, ordinei publice si sigurantei nationale , organizatia judeteana poate realiza acorduri de cooperare comune, in apararea intereselor cadrelor militare in rezerva sau in retragere.
(3)   Prevederile prezentului Statut si hotaririle adoptate de organele de conducere sunt obligatorii pentru toti membri organizatiei (filialelor), chiar daca au votat impotriva sau au absentat de la sedinte.
(4)   Organizatia sarbatoreste Ziua cadrelor militare in rezerva si in retragere, la 31 mai , data la care a fost reinfiintata , - in 1990-, Uniunea Militara a Cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere.
(5)   Asociatia poarta numele - ”MARESAL CONSTANTIN PREZAN”- personalitate istorica si militara, cu contributii remarcabile in domeniul apararii nationale.
(6)   Orce modificare adusa prezentului Statut va fi supusa verificarii si aprobarii instantelor judecatoresti, in conditiile prevazute de actele normative in vigoare.

*  *  *Prezentul Statut a fost aprobat de Adunarea generala  in 12.01.2005.

Un comentariu:

 1. Cam multe comentarii pe-aici. He-he...s-o fi primit vreo comanda de genul "ai ceva de comentat?" si-atunci este evidenta reactia comentatorilor. ....

  RăspundețiȘtergere