BINE ATI VENIT!

joi, 11 iunie 2009

Actul Constitutiv al Asociatiei Judetene Vaslui a ANCMRR----- ACT CONSTITUTIV-----
AL
ASOCIATIEI
“ORGANIZATIA JUDETEANA  VASLUI
A
 CADRELOR MILITARE
 IN REZERVA SI IN RETRAGERE”
Art. 1

DATELE DE IDENTIFICARE A ASOCIATILOR:

           Noi, membri fondatori ,cadre militare in rezerva si in retragere, -pensionari militari-, ale caror date de identificare (numele si prenumele, cetatenia si domiciliul) sunt aratate in Anexa nr. 1 la prezentul “Act constitutiv”:

Art. 2

EXPRIMAREA VOINTEI DE ASOCIERE SI  A SCOPULUI PROPUS:

            Intruniti in “Adunarea generala “ a membrilor fondatori , la data de 12.01.2005,

·        in baza Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii (modificata si completata cu Ordonanta 37/2003);

·        avind in vedere Legea nr.502 din 17.11.2004 privind asociatiile pensionarilor;
·        in conformitate cu Decretul 31/1954 privind persoanele fizice si juridice ,
             am hotarit in unanimitate:
·        -asocierea si constituirea asociatiei “ ORGANIZATIA  JUDETEANA VASLUI A CADRELOR MILITARE IN REZERVA SI IN RETRAGERE”  ,ce poarta numele ”MARESAL CONSTANTIN PREZAN”
·        -adoptarea “Actului constitutiv “  in redactarea aceasta si,
·        -aprobarea “Statutului asociatiei” mentionate mai sus;

             Scopul propus:

 • a apara dreptul fiecaruia dintre membrii sai la  pensie si alte drepturi de asigurari sociale  calculate si acordate in conditiile legii;

·        a reprezenta si apara interesele cadrelor militare in rezerva si in retragere, in relatiile cu  institutii si organe ale administratiei publice ,societatea civila , unitati  economice , asociatii  si fundatii;

 • a administra servicii si programe de asistenta sociala , inclusiv prin mentinerea si sprijinul la domiciliu a persoanelor ce nu necesita ingrijire medicala in institutii de specialitate(ingrijire,menaj,masa,asistenta medicala, transport, aprovizionare,etc);
 • a consilia juridic si asista social  cadrele militare in rezerva si in retragere , inclusiv cele neadaptate social sau aflate in situatii de criza in cadrul familiei;
 • a sprijini material si financiar cadrele militare in rezerva si in retragere aflate in dificultate , precum si familiile acestora ;
 • a organiza si desfasura activitati recreative, culturale , sportive , e.t.c. pentru pensionarii militari si familiile acestora ;
         Asociatia va  desfasura in domeniul asistentei sociale servicii la domiciliu: de ingrijire, consultanta, consiliere, ajutoare materiale si banesti sau/si va coopera la programe comune de acest fel, cu alte asociatii ori institutii.

 

Art.3

DENUMIREA ASOCIATIEI

 • Denumirea  asociatiei este: “ORGANIZATIA JUDETEANA VASLUI A CADRELOR MILITARE IN REZERVA SI IN RETRAGERE.”, prescurtat O.J.C.M.R.R.
 • Asociatia poarta numele - ”MARESAL CONSTANTIN PREZAN”- personalitate istorica si militara, cu contributii remarcabile in domeniul apararii nationale.
 • Asociatia este  persoana juridica romana de drept privat, fara scop patrimonial.
 • Este o asociatie de interes general si comunitar, neguvernamentala, democratica, apolitica , nonprofit si deschisa  tuturor cadrelor militare provenite din activitate in cadrul armatei si aflate in rezerva sau in retragere.  
 • Constituie filiale, ca structuri, in localitatile judetului Vaslui.
 • Adera la “Uniunea Nationala a Cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere ‘ Alexandru Ioan Cuza’ , persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, cu sediul in Bucuresti . Uniunea reuneste organizatii cu scopuri si obiective similare si este recunoscuta ca fiind de utilitate publica, in baza Hotaririi Guvernului Romaniei  nr.20 din  15 01.2004.

Art.4

SEDIUL ASOCIATIEI
            Sediul asociatiei “Organizatia judeteana Vaslui  a cadrelor militare in rezerva si in retragere”  se  afla  in municipiul Vaslui , strada Stefan cel Mare , nr.64,   pe toata durata constructiei cladirii Cercului militar Vaslui, in conformitate cu Hotarirea  Guvernului Romaniei nr.1724/14.10.2004.(M.Of.994/2004)

Art.5

DURATA DE FUNCTIONARE A ASOCIATIEI
            Asociatia   functioneaza pe durata nedeterminata.

Art.6

PATRIMONIUL INITIAL .

      Patrimoniul initial al organizatiei  este format dintr-un activ patrimonial in valoare de 6.845.000 lei, sold disponibil , in conformitate cu Extrasul de cont curent cod IBAN RO47BRDE38SV10236793800 din 10.01.2005 a BRD sucursala Vaslui .

Art.7

COMPONENTA NOMINALA A CELOR DINTII ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL A ASOCIATIEI.
             -“Adunarea generala” a asociatiei-  denumita si ”Conferinta”  membrilor fondatori este organul de conducere alcatuit din totalitatea membrilor   fondatori de la Art 1.
             -“Consiliul Director”   denumit si “Comitetul ” este ales de “Conferinta”  membrilor fondatori , in urmatoarea componenta:
1.Col(rez)         DOBOSERU PETRU   - presedinte.      
2.Col(rez)         CUCU ALEXEI                    
3.Lt.Col.(rez)    RINZESCU VALENTIN
4.Col(r)             CONSTANTIN COSTACHE
5.Lt. Col(r)        STANICZ PAVEL
6.Lt.Col.(r)        FARCAS GHEORGHE
7.Lt.Col.(rez)    IGNAT ROMEL
8.Lt.Col.(rez)    BUHAESCU VASILE
9.Mr.(rez)        STOLERU DAMIAN
10.Plt.adj.(rez)RIZEA GHEORGHITA
11.Plt.(rez)      IOVU SANDEL

             - Presedintele “Consiliului Director” –Colonel(rez) DOBOSERU PETRU-,  este ales de “Conferinta “ membrilor fondatori si  Presedinte al organizatiei judetene Vaslui,         -pentru o perioada de patru ani- , incepind cu data dobindirii personalitatii juridice si inscrierii asociatiei in Registrul asociatilor si fundatiilor, aflat la grefa Judecatoriei Vaslui ..
           Presedintele organizatiei judetene Vaslui , este  imputernicit sa incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei si indeplineste orce alte atributii prevazute in Statut sau stabilite de Adunarea generala.
            -“Comisia de cenzori”  asigura controlul financiar intern al organizatiei si este aleasa in urmatoarea componenta :
          1.SMINTINA ALEXANDRU (n.1962),-expert contabil-, cu domiciliul in Vaslui, str. Cazarmii, Bl.439,sc. C,ap.12, Legitimatia de expert contabil nr. 10285/1996 conform  ”Tabloul din 23/02/2004 al Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili” , publicat in Monitorul oficial , Partea I nr. 438bis din 17/05/2004.
     2.Mr.(rez) BUCUR ION – membru titular;
          3.Mr.(rez) PUSCACIU IULIAN -membru titular.

          Adunarea generala a asociatiei, -in functie de cresterea  numarului de membri  in asociatie si filiale-, va putea alege si alti  membri titulari pentru completarea organelor de conducere, administrare si control , conform prevederilor statutare.

Art. 8

PERSOANA IMPUTERNICITA SA DESFASOARE PROCEDURA DE DOBÂNDIRE A PERSONALITATII JURIDICE:
     - Colonel (rez) DOBOSERU PETRU –legitimat cu cartea de identitate seria ... , nr. .......eliberata de Politia Vaslui la data de ......,  CNP ......... , cu domiciliul in Vaslui , Str. Radu Negru, Bl. ... , Sc. C, Ap. 10 , telefon .......

Art. 9

SEMNATURILE ASOCIATILOR “MEMBRI FONDATORI”:
     Sint prezentate in Anexa nr.1 la  prezentul  “ Act constitutiv”.*     *
*

Prezentul “Act constitutiv” a fost redactat in Adunarea generala din 12.01.2005

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu